Vad är höger och vänster? Sven-Eric Liedman väcker förundran.

Liedman väcker förundran

Professor emeritus Sven-Eric Liedman har väckt förundran på twitter med sin förfrågan. Han har frågat varför ingen avslöjar moderaternas locktoner. Även jag är förundrad.

Höger eller vänster

Liedman tvivlar inte på att det finns en höger-vänsterskala i politiken. Fast den gäller inte stat eller marknad, den gäller fördelningen i samhället. Men om man kan tilldela något ett värde så finns det alltid en skala. Att tvivla på att det finns en höger-vänsterskala är lika dumt som att tvivla på att det finns en längdskala eller en viktskala.
En skala förutsätter inte ens att något är objektivt mätbart: på en skala 1 till 10, hur sexig tycker du att Liedman är? Trots vad Liedman säger så finns det en höger-vänsterskala som gäller stat eller marknad, lika väl som det finns en höger-vänsterskala som gäller fördelning.
Höger-vänster är en konvention. I stället för höger-vänster kan man ange fördelning som upp-ner, norr-söder, positiv-nagativ. Liedman talar om höger-vänster och stat eller marknad. Man kan lika gärna vända på det och låta vänster motsvara stat och höger marknad.

På nazisternas 25-punkts program hittar man bland annat följande:
Statens främsta plikt är att försörja medborgarna. Alla medborgare har samma rättigheter och skyldigheter. Varje medborgare har en skyldighet att arbeta för det allmänna bästa. Ingen inkomst utan arbete. Konfiskering av krigsprofiter. Nationalisering av viss affärsverksamhet. Vinstdelning i stora industriföretag. Bra pension. Landreform och expropriering utan ersättning. Förbud mot landspekulation. Åtal mot ockrare och profitörer. Gemensamt väl framför individuellt väl.
Jag förmodar att det är sådant Liedman menar när han talar om vänster. På den andra ändan av fördelnings-skalan finns bland andra den förre kommunistiske diktatorn Ceausescu.

Privatisering

I Sovjetunionen gav det privata jordbruket genomgående en fjärdedel till en tredjedel av den totala jordbruksproduktionen, trots att den privata marken aldrig var mer än 4% av den brukningsbara (Wikipedia). Staten är inte alltid bäst.
Ideen bakom privatisering är väl att man skall få billigare tjänster genom att privatföretagen slipper släpa på den offentliga sektorns byråkrati. Om staten betalar 90 miljoner för tjänster som kostat 100 miljoner i egen regi så får staten 10 miljoner mer genom privatiseringen. Detta gäller oberoende av hur mycked de privata delar ut till aktieägarna. Om det finns dåliga privata företag så betyder det inte nödvändigtvis att all offentlig tjänst är bra. Kanske man borde ändra upphandlingsreglerna, göra betalningen mer resultaberoende. Om de privata tjänsterna genomgående är dyrare eller sämre så finns det inget skäl att privatisera.

Moderaterna

Så vad går moderaternas politik ut på? Enligt Liedman att rädda välfärden och att privatisera. Att rädda välfärden är väl att påverka fördelningen i riktning vänster. Marknad eller stat, det vill säga privat eller offentligt, skall enligt Liedman inte ha att göra med höger och vänster. Så moderaterna borde väl vara mer vänster än höger.

Liedman anklagar de moderata väljarna för att vilja få det bättre.
Naturligtvis är det själviskt att rösta på moderaterna för att man tror att man skall få det bättre. Vilket parti skall man rösta på om man vill få det sämre? Man får nog räkna med att de flesta människorna, fattiga och rika, vill få det bättre.
Det fanns människor som ville offra sig för andras väl och som utvandrade till Sovjetunionen för att bygga upp en bättre värld. En del försvann spårlöst. De som hade tur fick tillåtelse att åka hem igen. Många fler utvandrade till Amerika för att helt egoistiskt skapa en bättre värld åt sig och de sina.

Och vad är moderaternas locktoner som ingen avslöjat? Enligt Liedman: Att moderaterna med skattesänkningar, egoism och tur tillsammans med ansvarslösa banker vill ge folk möjligheten att bli rika.

Är det säkert att skattehöjningar alltid ger högre skatteinkomster för staten? Blir skatteintäkterna fördubblade om man höjer skatteuttaget från 50% till 100%? Blir de alls högre? Kanske kan man kolla med andra länder för att få en fingervisning; hur de lever och hur mycket skatt de betalar. Som professor kanske Liedman kan ta reda på det om han inte redan vet.

Några har blivit rika genom att satsa på privat verksamhet. Många arbetar hårt. En del har tur och kommer på produkter som efterfrågas, Kamprad, Rausing och andra. Sådan är kapitalismen: man har möjlighet att bli rik genom att utveckla produkter så att människan inte behöver stanna kvar i medeltiden.

Oansvariga banker har kritiserats från många håll, av moderater och så vitt jag vet hela det politiska spektrat. Att tro att man kan locka folk med ansvarslösa banker är helt enkelt dumt.

Att Liedmans avslöjande inte skulle vara mer än några substanslösa slagord var en besvikelse. Hans twit må ha väckt förundran. Även jag är högst förundrad.

(Liedmans inlägg var infört i GT 120112.)

© Anders Floderus